ائتلاف حزب «سیریزا» با حزب «یونانی های مستقل» علیه ریاضت های اقتصادی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ائتلاف حزب «سیریزا» با حزب «یونانی های مستقل»  علیه ریاضت های اقتصادی

حزب «سیریزا»، فاتح انتخابات یونان با حزب «یونانی های مستقل» ائتلاف می کند.

تنها دو کرسی حزب چپگرای سیریزا، پیروز انتخابات روز یکشنبه یونان را از دستیابی به اکثریات مطلق کرسی های پارلمان بازاشت.

الکسیس تسیپراس رهبر حزب سیریزا، پس از پیروزی در انتخابات و کسب ۱۴۹ کرسی، برای تشکیل دولتی ائتلافی به حزب راستگرای یونانی های مستقل روی آورده است.

گزارش ها حاکی از آن است که پانوس کامِنوس، رهبر حزب یونانی های مستقل که ۱۳ کرسی را از آن خود کرده، به پیشنهاد ائتلاف پاسخی مثبت داده است.

رهبران دو حزب طی روزهای آتی دولت ائتلافی ضد ریاضت های اقتصادی را تشکیل خواهند داد.