شادی و امید یونانیها، پس از پیروزی حزب "سیریزا"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شادی و امید یونانیها، پس از پیروزی حزب "سیریزا"

بلافاصله پس از پیروزی حزب چپ رادیکال یونان موسوم به “سیریزا“، در انتخابات پارلمانی این کشور، الکسیس تسیپراس، رهبر این حزب، در میان هواداران خود حاضر شده و نتیجه این انتخابات را پایان ریاضت اقتصادی و نابودی یونان دانست.

او گفت: “یونان پنج سال ریاضت اقتصادی، نابودی، ترس، استبداد و در یک کلام پنج سال رنج و تحقیر را پشت سر می گذارد.”

نخست وزیر آینده یونان همچنین افزود: “این انتخابات آغاز خوشبینی، امید، زندگی شرافتمندانه و اتخاذ تدابیر با ثبات در یک اروپای در حال تغییر است. مردم یونان تصمیم خود را گرفته و دیگر ریاضت و نابودی را نمی پذیرد.”

یکی از هواداران این حزب می گوید: “این انتخابات مهمترینِ آن در تاریخ معاصر یونان است. ما جوانان راه را باز کردیم. یونان و اروپا تغییر خواهد کرد.”

دیگری هم می گوید: “همه چیز تغییر خواهد کرد. ریاضت پایان خواهد یافت. ما دیگر شاهد بی خانمانها در خیابان نخواهیم بود و بانکها هم دیگر نخواهند توانست خانه های ما را به تصرف خود درآورند.”

خبرنگار یورونیوز در یونان هم می گوید: “هزاران نفر برای گوش فرادادن به اولین سخنرانی الکسیس تسیپراس، پس از اعلام نتیجه انتخابات در پروپیلایا جمع شده اند. همه آنها امیدوارند که یونان نهایتا ریاضت اقتصادیِ اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول را پشت سر بگذارد.”