اعتراض خیابانی علیه سیاست های مالی دولت رومانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض خیابانی علیه سیاست های مالی دولت رومانی

خبر کوتاه
حدود هشتصد تن از رومانیایی های صاحب وام برپایه ارز سوئیس، روز یکشنبه در بخارست به سیاست های مالی دولت رومانی اعتراض کردند. با کاهش چشمگیر ارزش پول رایج رومانی، پرداخت وام بر پایه فرانک سوئیس این تظاهرکنندگان را متضرر کرده و آنان در دو سال گذشته ماهانه دو برابر مبلغ پیشین را به بانک پرداخته اند.