ایتالیا؛ درگیری پلیس با اعضای گروه بلک بلوک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایتالیا؛ درگیری پلیس با اعضای گروه بلک بلوک

در شهر کرمونا واقع در شمال ایتالیا، روز شنبه تظاهراتی در اعتراض به فعالیتهای گروههای راست افراطی برگزار شد.

در جریان این تظاهرات پلیس و طرفداران گروه بلک بلوک با یکدیگر درگیر شدند.

اعضای بلک بلوک به سمت پلیس سنگ و گلوله های آتش پرتاب می کردند و پلیس نیز برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.