ممنوعیت ادامه فعالیت سیاسی نخست وزیر سابق تایلند از سوی پارلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ممنوعیت ادامه فعالیت سیاسی نخست وزیر سابق تایلند از سوی پارلمان

پارلمان تایلند روز جمعه یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر سابق این کشور را به اتهام فساد از ادامه فعالیت سیاسی بازداشت و خواستار رسیدگی به پرونده او شد.

دموکراسی امروز در تالیند مرده است... پنج سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی برای کسی که دارای مقام سیاسی است به معنای نقض حقوق اولیه انسانی اوست

در ژوییه سال گذشته کمیسیون مبارزه با فساد تایلند خواستار محاکمه نخست وزیر سابق در ارتباط با طرح سوبسید برنج شده بود. طرحی که گفته می شود میلیاردها یورو ضرر مالی به دولت تحمیل کرده است.

در صورت اثبات این اتهامات، خانم شیناواترا که ماه مه گذشته به رای دادگاه قانون اساسی از کار برکنار شد، احتمالا به ده سال زندان محکوم خواهد شد.

نخست وزیر سابق تایلند که انتظار چنین اقدامی را از سوی پارلمان داشت روز پنجشنه گفت: « دموکراسی امروز در تالیند مرده است… پنج سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی برای کسی که دارای مقام سیاسی است به معنای نقض حقوق اولیه انسانی اوست.»

یکی از اتهامات خانم شیناواترا سوء استفاده از اموال دولتی برای اعطای سوبسید برنج عنوان شده است. مخالفان هدف او از این اقدام را جلب توجه طبقات فرودست جامعه می دانند. یکی از آنها گفت: «طرح سوبسید برنج نابخشودنی است. چرا که با فساد همراه است و زیان زیادی به کشور وارد کرده است. اخلاقیات جامعه تایلند به علت نقض قوانین و مقررات خدشه دار شده است.»

اما هوادارن نخست وزیر سابق تصمیم پارلمان را اقدامی نابجا می دانند. یکی از آنها گفت: «فکر می کنم این تصمیم درستی نباشد برای اینکه امتیازات سیاسی را از او می گیرد.»

تحلیلگران تصمیم اخیر پارلمان تایلند را موجب ایجاد شکاف در سطح سیاسی و اجتماعی این کشور ارزیابی می کنند.