بوکوحرام ده ها کامرونی را ربود و خانه ها را به آتش کشید

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
بوکوحرام ده ها کامرونی را ربود و خانه ها را به آتش کشید

گمان می رود عاملان حمله به دو روستا در کامرون و ربایندگان ده ها نفر از شهروندان این کشور، شبه نظامیان بوکوحرام باشند. برخی از مقامات کامرون تعداد گروگانان را تا هشتاد نفر ذکر کرده اند. اغلب ربوده شدگان کودک بودند.

عیسی تچیروما، وزیر اطلاعات کامرون با بیان این که تعیین دقیق شمار ربوده شدگان ممکن نیست تعداد گروگانان را بین ۳۰ تا ۵۰ نفر اعلام کرده است.

مقامات کامرون می گویند در این حملات که در شمالی ترین منطقه «تورو» در نزدیکی شهر «موکولو» این کشور صورت گرفته است ۸۰ واحد خانه نیز به آتش کشیده شده است.

مامن و مقر شبه نظامیان بوکوحرام، نیجریه، و هدف آنان ایجاد حکومتی اسلامی در این کشور است. ابوبکر شکائو، سرکرده این گروه چند ماه پیش با دولت اسلامی، داعش، بیعت کرد.

بوکوحرام در ماه آوریل سال گذشته حدود ۲۰۰ دختر را از مدرسه ای در شمال شرق نیجریه ربود که بازتابی جهانی داشت.

چاد که با هر دو کشور کامرون و نیجریه هم مرز است برای نبرد با شبه نظامیان افراط گرای بوکوحرام واحدهایی از ارتش خود را به یاری نیروهای کامرون گسیل کرده است.