مدال طلای پرش اسکی بر گردن کامیل استوک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مدال طلای پرش اسکی بر گردن کامیل استوک

کامیل استوک لهستانی مدال طلای مسابقات پرش جام جهانی اسکی را ازآن خود کرد.

استوک که تا کنون دو بار مدال طلای المپیک را بر گردن آویخته به دلیل آسیب دیدگی مچ ما نتوانسته بود در سایر مسابقات فصل شرکت کند.

اما در این رقابت او توانست در نوبت اول 133 و در نوبت دوم 134 متر بپرد و در رتبه نخست بیاستد.

مقام دوم رشته پرش هم به استفان کرفت اتریشی رسید. او که در ابتدای فصل خوب ظاهر شده بود با سه و یک دهم امتیاز اختلاف به مدال نقره رضایت داد. او که در مسابقات لهستان 136 متر پریده بود، این بار در نوبت اول 133 و در نوبت دوم 133 متر و نیم پرید.

زورین فرویند آلمانی هم با اینکه به مقام سوم دست یافت اما آنچنان که انتظار می رفت ظاهر نشد. او به ترتیب 131 و 133 متر پرید و مدال برنز را بر گردن آویخت.