تظاهرات علیه جنبش ضد اسلام پدیگا در درسدن آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات علیه جنبش ضد اسلام پدیگا در درسدن آلمان

هزاران نفر در شهر درسدن آلمان با حضور در خیابان ها علیه جنبش ضد اسلام پدیگا دست به تظاهرات زدند.

تعدادی از حاضران پلاکاردهایی همراه داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: «به پناهندگان کمک کنید.»

به گفته برگزارکنندگان، حدود سی و پنج هزار نفر در این تظاهرات حاضر شدند.

تظاهرکنندگان همچنین به احترام کشته شدگان حوادث اخیر فرانسه یک دقیقه سکوت کردند.

رییس دولت ایالت زاکسن که در این تظاهرات حضور داشت، گفت:«سه روز پیش در جریان حمله به مجله شارلی ابدو در پاریس افرادی توسط اسلامگرایان متعصب کشته شدند. این موهون است که همه مسلمانان اروپا را به دلیل این حمله تروریستی دشمن دموکراسی بدانیم. ما چنین اجازه ای نخواهیم داد.»

جنبش ضد اسلام پدیگا از هواداران خود خواسته است که روز چهارشنبه برای همدردی با قربانیان حوادث پاریس به خیابان ها بیایند.

یکی از مخالفان این جنبش می گوید: «من هم مانند همه از دیدن این حادثه رنج کشیدم، اما نمی خواهم از اتفاقاتی که در پاریس رخ داد استفاده اشتباه بشود.»