عملیات شبانه جستجوی مظنونان حادثه تروریستی شارلی ابدو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عملیات شبانه جستجوی مظنونان حادثه تروریستی شارلی ابدو

عملیات جستجوی دو مظنون حادثه تروریستی مجله شارلی ابدو تا آخرین ساعات شامگاه پنجشنبه بدون رسیدن به نتیجه ادامه داشت.

با تاریک شدن هوا، تیم عملیاتی ویژه ژاندارمری و پلیس فرانسه با استفاده از فن آوری ها و تجهیزات پیشرفته جستجو در شب و پشتیبانی پنج فروند هلیکوپتر به تفتیش خانه به خانه و جستجوی جنگلهای پیرامون این منطقه ادامه می دهد.

شریف، 32 ساله و سعید، 34 ساله دوبرادر با ملیت فرانسوی هستند که گمان می رود عاملان کشتار دوازده شهروند در پاریس باشند.

عملیات در منطقه پیکاردی در شمال پاریس و در محدوده ای بمساحت حدودا بیست کیلومتر مربع در جریان است؛ منطقه ای با چهار روستا و جنگلی مملو از غارهای طبیعی.

برادران کواشی آخرین بار صبح پنجشنبه توسط مسئول یک پمپ بنزین در 85 کیلومتری شمال پاریس شناسایی شدند.

تحلیل قوای جسمانی این دو برادر که بگفته مسئول پمپ بنزین تا بن دندان مسلح هستند، می تواند کار ژاندارمهای فرانسوی را آسان تر کند. این درحالیست که منطقه مزبور دارای غارهای فراوان و مخفیگاههای طبیعی است که قاعدتا عملیات جستجو را با کندی روبرو خواهد کرد.