تعقیب مظنونان حمله به شارلی ابدو تا شهر دَمرتَن آن گوئل
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تعقیب مظنونان حمله به شارلی ابدو تا شهر دَمرتَن آن گوئل

خبرنگاران تلاش می کنند خود را به شهر کوچک دَمرتَن آن گوئل برسانند. دو برادر مظنون به حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس، تحت تعقیب پلیس، به منطقه صنعتی در شمال این شهر پناه برده اند.

خبرنگاران تلاش می کنند خود را به شهر کوچک دَمرتَن آن گوئل برسانند. دو برادر مظنون به حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو در پاریس، تحت تعقیب پلیس، به منطقه صنعتی در شمال این شهر پناه برده اند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست