همبستگی هزاران قلم بدست در میدان «جمهوری» پاریس با «شارلی اِبدو»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همبستگی هزاران قلم بدست در میدان «جمهوری» پاریس با «شارلی اِبدو»

ساعاتی پس از حمله مرگبار به دفتر مجله فکاهی «شارلی اِبدو» در پاریس، ۳۵ هزار نفر عصر چهارشنبه در میدان «پلاس دو لا رپوبلیک» این شهر تجمع کردند و با قلم و شمع در دست، آزادی بیان در فرانسه و یاد قربانیان را پاس داشتند.

شهروندان فرانسه در شبکه های اجتماعی و خیابانها و اماکن با نوشتن و گفتن عبارت ژو سویی شارلی اِبدو (من شارلی اِبدو هستم) حمله تروریستی به این مجله هفتگی را محکوم کردند.

یکی از حاضران در تجمع بزرگ میدان «پلاس دو لا رپوبلیک» پاریس گفت:«همین حالا ‘لو کانار آنشینه’ را خریدم با آخرین طرح کابو در آن و بسیار متاثر شدم. احساس غریبی است و باورش سخت که او دیگر نیست.»

خانمی گفت:«من امشب با پسرم و دوستانم اینجایم. نمی شد در مقابل تلویزیون نشست و به نظارۀ اخبار غم انگیز نشست. من با هفته نامه شارلی اِبدو بزرگ شدم، طراحی را با کابو آموختم، امشب غمگینم، برای خانواده های قربانیان و برای کشورم.»

جوانی اما با اشاره با کاریکاتوری که شارلی اِبدون پیش تر از پیامبر مسلمانان چاپ کرده بود، گفت:«دیدن کاریکاتور پیامبری با بمبی بر سرش خصوصا برای کسی که عقاید رادیکال ندارد خوشایند نبود، اما همچنان که من حق دارم تا از این کاریکاتور خوشم نیاید شارلی اِبدو هم حق دارد تا آن را چاپ کند چرا که ما در دموکراسی زندگی می کنیم و اگر چنین رویه ای را نپسندی نمی توانی در یک جامعه دموکراتیک زندگی کنی. امروز مردم و مسلمانان بسیاری اینجا آمدند تا به مهاجمان به این تروریست ها بگویند که آنها برای شیطان می جنگند نه برای الله.»

گردهمایی های مشابه تجمع در میدان «پلاس دو لا رپوبلیک» پاریس در شهرهای دیگر فرانسه و نیز در چند کشورهای دنیا به نشانه همبستگی برای آزادی و دموکراسی، محکومیت حمله تروریستی روز چهارشنبه در پاریس و گرامیداشت یاد کاریکاتوریست های فرانسوی برپا شده است.