فروش ۳۲ هزار یورو تن ماهی در حراج توکیو

فروش ۳۲ هزار یورو تن ماهی در حراج توکیو

در نخستین حراج توکیو در سال نو میلادی، روز دوشنبه معادل ۳۲ هزار یورو ماهی تن فروخته شد. کیئشی کیمورا صاحب زانمای، رستوران زنجیره ای عرضه کننده سوشی توانست در بازار ماهی سوکیجی بیش از ۱۸۰کیلوگرم تن ماهی اقیانوس آرام را به بهای ۴میلیون و ۵۱۰ هزار ین بفروشد.

در نخستین حراج توکیو در سال نو میلادی، روز دوشنبه معادل ۳۲ هزار یورو ماهی تن فروخته شد. کیئشی کیمورا صاحب زانمای، رستوران زنجیره ای عرضه کننده سوشی توانست در بازار ماهی سوکیجی بیش از ۱۸۰کیلوگرم تن ماهی اقیانوس آرام را به بهای ۴میلیون و ۵۱۰ هزار ین بفروشد.

تازه‌ترین ویدیو