تظاهرات ضد دولتی هزاران نفر در مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات ضد دولتی هزاران نفر در مجارستان

هزاران نفر از مردم مجارستان در اعتراض به سیاستهای ویکتور اوربان، نخست وزیر این کشور در نزدیکی به روسیه و دوری از غرب و همچنین سیاستهای اقتصادی دولت او در بوداپست دست به تظاهرات زده و خواهان استعفای نخست وزیر محافظه کار خود شدند.

یکی از آنها می گوید: “همه در شرایط سختی هستند. برخی در حال از دست دادن کارشان هستند. دستیابی به بازار کار برای بسیاری غیرممکن شده است.”

دیگری هم می گوید: “سازمانهای مدنی می گویند که نمی خواهند حزب سیاسی تشکیل دهند زیرا احزاب در نزد مردم بی اعتبار شده اند و مردم دیگر به آنها اعتماد ندارند.”

یکی از سازمان دهندگان این تظاهرات هم می گوید: “ما سوالاتی از احزاب سیاسی داریم که در طول 25 سال گذشته فعالیت داشته اند. آنها تدابیر واقعی و موثری را برای تبدیل شدن به بخشی از جامعه و پیشبرد کارهای عمومی اتخاذ نکرده اند. این موضوع امروز موضوع اصلی ماست.”

اتیلا مایگار، خبرنگار یورونیوز در بوداپست هم با اشاره به حضور مردم در این تظاهرات می گوید: “علی رغم سرمای زمستانی بسیاری بار دیگر به خیابانها آمده و خواهان استعفای نخست وزیر شدند. تا همین چند سال پیش غیرقابل تصور بود که مردم هر دو یا سه هفته یک بار به خیابانها بیایند. امروز دهها هزار نفر مخالف تصمیمات دولت اوربان هستند. بسیاری امیدوارند که این اعتراضات تاثیر واقعی در سیاستهای دولت داشته باشد.”