نمایش گروه های هنری در خیابان شانزه لیزه پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نمایش گروه های هنری در خیابان شانزه لیزه پاریس

خبر کوتاه

در اولین روز از سال نوی مسیحی در پاریس، ده ها هزار نفر از مردم برای تماشای رژه گروه های هنری مختلف در خیابان شانزه لیزه گرد آمدند.

این دومین سال است که چنین نمایش خیابانی برگزار می شود و مقامات شهرداری پاریس در صددند تا آنرا تبدیل به یک نمایش سالانه دائمی کنند.