پادشاه عربستان تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت

پادشاه عربستان تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که ملک عبدالله صبح روز جمعه به دلیل «عفونت ریوی دچار مشکلات تنفسی شده و تحت مراقبت های ویژه» قرار گرفته

خبر کوتاه

خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که ملک عبدالله صبح روز جمعه به دلیل «عفونت ریوی دچار مشکلات تنفسی شده و تحت مراقبت های ویژه» قرار گرفته است. در حال حاضر وضعیت جسمی وی تحت کنترل و با ثبات است. پادشاه نود ساله عربستان از چهارشنبه گذشته در بیمارستان بستری است.

مطالب مرتبط