درگذشت عمر کرامی، نخست وزیر پیشین لبنان

درگذشت عمر کرامی، نخست وزیر پیشین لبنان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه عمر کرامی، نخست وزیر پیشین لبنان در سن 80 سالگی درگذشت. وی در دو مقطع در اوایل دهه نود میلادی و سپس بین سالهای 2004 تا 2005 نخست وزیر

خبر کوتاه
عمر کرامی، نخست وزیر پیشین لبنان در سن 80 سالگی درگذشت. وی در دو مقطع در اوایل دهه نود میلادی و سپس بین سالهای 2004 تا 2005 نخست وزیر لبنان بود.

مطالب مرتبط