کریسمس سفید و رویایی در مسکو

کریسمس سفید و رویایی در مسکو

پایتخت روسیه در روز کریسمس شاهد اولین بارش برف سال بود که باعث لغو بسیاری از پروازها و وارد شدن خسارت به جاده ها شد.

پایتخت روسیه در روز کریسمس شاهد اولین بارش برف سال بود که باعث لغو بسیاری از پروازها و وارد شدن خسارت به جاده ها شد.

تازه‌ترین ویدیو