کریسمس سفید و رویایی در مسکو
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کریسمس سفید و رویایی در مسکو

پایتخت روسیه در روز کریسمس شاهد اولین بارش برف سال بود که باعث لغو بسیاری از پروازها و وارد شدن خسارت به جاده ها شد.

پایتخت روسیه در روز کریسمس شاهد اولین بارش برف سال بود که باعث لغو بسیاری از پروازها و وارد شدن خسارت به جاده ها شد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست