جدایی طلبان اوکراینی بار دیگر پای میز مذاکره آمدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جدایی طلبان اوکراینی بار دیگر پای میز مذاکره آمدند

دولت اوکراین در انتظار نتیجه دور تازه مذاکرات گروه تماس در مینسک است.

آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به توافق پیشین با جدایی طلبان گفت: «مهم است که توافق مینسک را عملی کنیم. نشست گروه تماس برپا شده ولی ارتباطها مهم نیست، مهم تصمیمات است. آنان باید کمکهای بشردوستانه را مجاز شمرده، پروتکل مینسک را اجرا کرده و خاک اوکراین را ترک کنند و [پس از آن] ما گام به گام، ثبات را در کشور برقرار می کنیم.»

نمایندگان دولتهای اوکراین و روسیه در کنار فرستادگان جدایی طلبان و سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز پنجم سپتامبر در مینسک زیر عنوان گروه تماس توانستند توافقنامه ای را به امضا برسانند.

دور تازه نشست گروه تماس پشت درهای بسته در مینسک برپا شده و هنوز خبری درباره گفتگوهای مطرح، در دست نیست.