یک نوجوان سیاهپوست دیگر در فرگوسن کشته شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یک نوجوان سیاهپوست دیگر در فرگوسن کشته شد

یک نوجوان هجده ساله سیاهپوست در محله سنت لوییس در حومه شهر فرگوسن آمریکا به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

به گفته سخنگوی پلیس، این نوجوان با اسلحه به سمت یک مامور نشانه گیری کرده بود. پلیس محلی می گوید که این مامور برای دفاع از خود چندین گلوله به سمت این نوجوان شلیک کرد. تیراندازی در داخل یک پمپ بنزین رخ داد.

پس از حادثه، نزدیک به شصت نوجوان دیگر در محل تیراندازی تجمع کردند و علیه پلیس شعار دادند. پلیس سه تن از تجمع کنندگان را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، از محل حادثه دود برخاسته و صدای انفجار نیز شنیده شده است. مشخص نیست انفجار احتمالی از سوی پلیس بوده یا کسانی که در محل تجمع کرده بودند.

از ماه اوت، زمان کشته شدن یک نوجوان سیاهپوست به دست پلیس در فرگوسن و اعتراضات گسترده پس از آن، حساسیتها نسبت به رفتار پلیس با شهروندان سیاهپوست افزایش یافته است.