Eventsمناسبت هاپادکست
Loader

Find Us

آگهی
معترضان، به نخست وزیر بلژیک چیپس و مایونز پاشیدند

معترضان، به نخست وزیر بلژیک چیپس و مایونز پاشیدند

روز دوشنبه هنگامی که شارل میشل نخست وزیر بلژیک در شهر “نامور” مشغول سخنرانی بود، هدف اعتراض گروهی قرار گرفت که علیه برنامه های ریاضتی او شعار می دادند و به لباس او مایونز و سیب زمینی سرخ شده پاشیدند. این حمله توسط چهار زن متعلق به گروهی به نام لیلیتز صورت گرفت. آنها ادعا می کنند که از گروه فمن هستند که به خاطر اعتراض با بدن نیمه برهنه مشهور شده اند.

روز دوشنبه هنگامی که شارل میشل نخست وزیر بلژیک در شهر “نامور” مشغول سخنرانی بود، هدف اعتراض گروهی قرار گرفت که علیه برنامه های ریاضتی او شعار می دادند و به لباس او مایونز و سیب زمینی سرخ شده پاشیدند. این حمله توسط چهار زن متعلق به گروهی به نام لیلیتز صورت گرفت. آنها ادعا می کنند که از گروه فمن هستند که به خاطر اعتراض با بدن نیمه برهنه مشهور شده اند.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی