چائوشسکو، دیکتاتوری که انقلاب به عمر او پایان داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
چائوشسکو، دیکتاتوری که انقلاب به عمر او پایان داد

نیکولای چائوشسکو، بیست و چهار سال با اقتدار کامل، بر رومانی حکم راند اما نتوانست مانع فروریختن کمونیسم در این کشور شود. دوران حکومت وی بر رومانی بعنوان یکی از سرسخت ترین حکومت های بعد از استالین شناخته می شود.

ثروت اندوزی یکی از ویژگی های نسبت داده شده به نیکولای چائوشسکو است. در حالیکه مردم در رومانی با فقر دست و پنجه نرم می کردند و اقتصاد کشور نیز بیمار بود، وی و خانواده اش از امتیازهای زیادی برخوردار بودند و زندگی شاهانه ای داشتند.

فقر و اختناق روزافزون در دوران حکومت وی، بارها کشور را در اغتشاش و آشوب فرو برده بود اما هر بار، ارتش تحت رهبری چائوشسکو، با خشونت این اعتراض ها را سرکوب می کرد.

در روز شانزدهم دسامبر، دستیگری لازلو توئکس، کشیش و مدافع حقوق بشر موجب شد تا سلسله شورش هایی رومانی را در برگیرد که حتی ارتش هم از خاموش کردن آن ناتوان بود. شورش هایی که به دیکتاتوری ۲۴ سالۀ نیکولای چائوشسکو خاتمه داد.

وی و همسرش النا بعد از پیروزی انقلاب گرایان، دستگیر و در دادگاه به اعدام محکوم شدند.

محاکمۀ مردی که در طول حکومت خودکامۀ خود، دستور قتل بسیاری از مخالفان را صادر کرده و از سرکوب هر گونه اعتراضی فروگذار نکرده بود، از طریق تلویزیون این کشور پخش شد. در آن محاکمه، وی و همسرش به جرائمی مانند قتل عام و اختلاس و سوءاستفاده از قدرت متهم شدند.

روز بیست و پنجم دسامبر سال ۱۹۸۹، نیکولای چائوشسکو و همسرش الناف به جوخه اعدام سپرده و تیرباران شدند.

انقلاب رومانی و سقوط حکومت مقتدر چائوشسکو به فاصله چند روز بعد از بازگشت وی از سفر به ایران و دیدار با مقامات وقت این کشور صورت گرفت و جنجال هایی را نیز در محافل سیاسی ایران برانگیخت.