عنوان دختر شایسته سال ۲۰۱۴ به آفریقای جنوبی رسید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عنوان دختر شایسته سال ۲۰۱۴ به آفریقای جنوبی رسید

خبر کوتاه

عنوان و تاج دختر شایسته سال ۲۰۱۴ میلادی به دوشیزه ای از آفریقای جنوبی رسید.

پس از رولن استراوس ۲۲ ساله و از بین ۱۲۱ شرکت کننده، دختران شایسته مجارستان و آمریکا بترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.