مصطفی عیسی، نخست وزیر جدید کوزوو و چالشهای پیش روی او

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مصطفی عیسی، نخست وزیر جدید کوزوو و چالشهای پیش روی او

با تصویب پارلمان کوزوو، عیسی مصطفی، نخست وزیر جدید دولت ائتلافی کوزوو خواهد بود.

او رهبر لیگ دموکراتیک کوزوو، دومین حزب این کشور محسوب می شود. پارلمان با 73 رای موافق و 38 رای مخالف او را به عنوان نخست وزیر دولت معرفی کرد.

عیسی مصطفی چالشهاس زیادی را پیش روی خواهد داشت چرا که همزمان با انتخاب او اتحادیه های کارگری تهدید به اعتصاب عمومی کرده اند. در حالیکه هاشم تاچی، نخست وزیر سابق به کارمندان دولت قول افزایش 25 درصدی پاداش را داده بود عیسی مصطفی گفته است که دولت امکان چنین ولخرجی هایی را ندارد. او با انتقاد از هاشم تاچی اعلام کرد که نخست وزیر پیشین قولهای فراوانی را به شهروندان داده است که تقریبا هیچکدام از آنها قابل اجرا و عملی نیستند.

اتحادیه های کارگری هم بلافاصله پس از نظرات نخست وزیر جدید کشور اعلام کرده اند که درصورت عدم اجرای قولهای قبلی اعتصابات سراسری راه می اندازند.