فروش مقر اسکاتلند یارد به یک اماراتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فروش مقر اسکاتلند یارد به یک اماراتی

خبر کوتاه

سختگیری های اقتصادی گریبان اسکاتلند یارد را هم گرفت و دولت بریتانیا مهمترین مقر اسکاتلند یارد در لندن را به حراج گذاشت.

آنطور که در خبرها آمده است یک سرمایه دار از ابوظبی، امارات عربی متحده این ساختمان را خریده است و قرار است این مقر تبدیل به موزه ای خصوصی خواهد شود.