تظاهرات برهنه علیه تجارت پوست حیوانات

تظاهرات برهنه علیه تجارت پوست حیوانات

فعالان حقوق حیوانات در حمایت از حیواناتی که بشر از پوستشان استفاده می کند تظاهراتی را برهنه در بارسلونا برگزار کردند.

فعالان حقوق حیوانات در حمایت از حیواناتی که بشر از پوستشان استفاده می کند تظاهراتی را برهنه در بارسلونا برگزار کردند.

تازه‌ترین ویدیو