بانکدار پرتغالی: بانکو اسپریتو سانتو ورشکسته نشد به نابودی کشانده شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بانکدار پرتغالی: بانکو اسپریتو سانتو ورشکسته نشد به نابودی کشانده شد

خبر کوتاه
دولت حاکم در لیسبون می توانست با وام ۲.۵ میلیارد دلاری بانکو اسپریتو سانتو را از ورشکستگی برهاند. ریکاردو سالگادو، رئیس این بانک با بیان این جمله و در دفاع از خود در برابر کمیسیون پارلمان پرتغال گفت بانکو اسپریتو سانتو ورشکسته نشد به نابودی کشانده شد.