ک بازداشت در روز استقلال فنلاند

ک بازداشت در روز استقلال فنلاند

پلیس هلسینکی، بیست و سه نفر که به خرابکاری در روز استقلال فنلاند مظنون بودند، بازداشت کرد. آنها به سیاست کاهش بودجه اعتراض داشتند.

پلیس هلسینکی، بیست و سه نفر که به خرابکاری در روز استقلال فنلاند مظنون بودند، بازداشت کرد. آنها به سیاست کاهش بودجه اعتراض داشتند.

تازه‌ترین ویدیو