سنای ایتالیا پیش نویس قانون جنجالی مشاغل را تصویب کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سنای ایتالیا پیش نویس قانون جنجالی مشاغل را تصویب کرد

مجلس سنای ایتالیا، روز چهارشنبه با ۱۶۶ رای موافق در مقابل ۱۱۲ رای مخالف پیش نویس قانونی جنجالی را تصویب کرد که اخراج کارکنان را برای کارفرمایان آسانتر می کند.

هدف از «قانون مشاغل» ایجاد اصلاحات از طریق بهبود انعطاف پذیری در بازار کار و ایجاد یک اقتصاد رقابتی تر در ایتالیایی است که میزان بیکاری فعلی آن ۱۳.۲ درصد است.

تصویب این قانون که جزئیاتش هنوز بدرستی معلوم نیست در رم درگیری معترضان با پلیس را بدنبال داشت.

رای موافق روز چهارشنبه سنا یک پیروزی و بالاتر از آن رای اعتمادی است برای دولت نخست وزیر متئو رنتزی که امیدوار است با جلب سرمایه گذاران اقتصاد ایتالیا را از سومین رکود آن در شش سال اخیر برهاند.

کمیسیون اتحادیه اروپا تایید نهایی بودجه سال ۲۰۱۵ ایتالیا را تا ماه مارس به تعویق انداخته تا ببیند آیا رم برنامه ای قابل قبول برای پویایی اقتصاد خود دارد یا نه.