سه خارجی در دولت جدید اوکراین به وزارت رسیدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سه خارجی در دولت جدید اوکراین به وزارت رسیدند

دولت جدیدی که روز سه شنبه از پارلمان اوکراین رای اعتماد گرفت دو وظیفه دشوار اساسی دارد؛ نجات اقتصادی که در آستانه ورشکستگی است و ممانعت از جدایی مناطق شرقی تا به سرنوشت شبه جزیره کریمه دچار نشوند.

در چنین برهۀ حساسی از تاریخ اوکراین، آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین امیدوار است تهدیدها به فرصت تبدیل شوند. وی گفت: «مطمئن هستم آنچه آرزوی میلیون ها اوکراینی است را برآورده خواهیم کرد. ماموریت تاریخی ما ماموریتی پیچیده است. اما مسئولیت تاریخی به نوبه خود فرصت هایی تاریخی را نیز فراهم می کند. ما فرصت ایجاد اوکراینی جدید را داریم. ما از این فرصت استفاده خواهیم کرد، ما به اهداف خود دست خواهیم یافت.»

در دولت جدید، «استپان پولتوراک» و «پاولو کلیمکین» بترتیب در وزارت دفاع و امور خارجه باقی مانند. «آیواراس آبروماویچیوس»، آمریکایی اوکراینی تبار عهده دار وزارت اقتصاد شد و «الکساندر کویتاشویلی» گرجستانی به تصدی وزارت بهداشت رسید. وزارت دارایی هم به «ناتالیا یارِسکو» لیتوانیایی سپرده شد.

آرسنی یاتسنیوک در سخنان خود در پارلمان اوکراین، سال ۲۰۱۵ میلادی پیش رو را سالی سخت تر از سال جاری خواند و گفت: «ما برای اصلاحات بنیادین اما موثر آماده ایم.»