همجنس گرایان متقاضی پناهندگی نباید مجبور به اثبات همجنس گرایی خود شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
همجنس گرایان متقاضی پناهندگی نباید مجبور به اثبات همجنس گرایی خود شوند

خبر کوتاه
به حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا همجنس گرایانی که از کشورهای عضو این اتحادیه تقاضای پناهندگی می کنند نباید برای اثبات همجنسگرایی خود تحت آزمایش قرار گیرند.

این حکم شامل تمام کشورهای عضو اتحادیه می شود. دادگاه عالی می گوید می گوید تمام این کشورها باید به کرامت انسانی احترام بگذارند.