افسر عالی رتبه ارتش کلمبیا آزاد شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افسر عالی رتبه ارتش کلمبیا آزاد شد

خبر کوتاه

شبه نظامیان فارک روبن آلزاته را آزاد کردند. این افسر عالی رتبه ارتش کلمبیا دو هفته پیش به همراه دو تن از همراهانش ربوده شده بود. نیروهای فارک امیدوارند با آزادی وی مذاکرات صلح بین طرفین از سر گرفته شود.