نخست وزیر اسپانیا: با جدایی طلبان کاتالونیا مذاکره نمی کنیم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نخست وزیر اسپانیا: با جدایی طلبان کاتالونیا مذاکره نمی کنیم

ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا می گوید با رهبر جدایی طلبان کاتالونیا مذاکره نخواهد کرد. او روز شنبه در نخستین سفر خود طی شش ماه اخیر به بارسلون در جمع اعضای حزب متبوعش گفت اجازه نخواهد داد که یکپارچگی اسپانیا از بین برود.

نخست وزیر اسپانیا با اشاره به اینکه بیش از دو سوم ساکنان کاتالونیا به این همه پرسی پشت کردند بر اهمیت اتحاد کشور تاکید کرد و گفت:«اگر هدف آرتور ماس ایجاد تنش و تفرقه در کشور بوده او موفق شده است. اما اگر هدف او نشان دادن اهمیت جریان جدایی طلب بوده باید گفت که شکست خورده است.»

بیست روز پیش در حالی که دادگاه قانون اساسی اسپانیا برگزاری این همه پرسی را غیرقانونی دانسته بودند، جدایی طلبان با حمایت و به رهبری آرتور ماس، رئیس دولت محلی کاتالونیا، همه پرسیِ نمادین برگزار کردند که نتوانست اکثریت کاتالونیایی ها را به پای صندوق های رای بکشاند.