تبرئه حسنی مبارک و خشم و خوشحالی مردم مصر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تبرئه حسنی مبارک و خشم و خوشحالی مردم مصر

تبرئه حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین مصر از کلیه اتهامات وارده واکنش های مختلفی در این کشور به همراه داشت.

صدها تن ازمخالفان رییس جمهوری پیشین، یا بستگان کشته شدگان انقلاب سال ۲۰۱۱، پس از شنیدن رای دادگاه به خیابان ها آمدند و به آن اعتراض کردند.

آن ها فریاد می زدند: «شما هم ما را کشتید، هم رویا هایمان را.»

یکی از کسانی که در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ زخمی شده بود، می گوید: «غیرعادلانه است. انتظار نداشتیم نظام قضایی مصر این کار را با ما بکند. بعد از چهار سال انتظار، حق ما این حکم نبود.»

فرد دیگری می گوید: «اشتباه کردیم که برای انقلاب به خیابان ها آمدیم. نباید اعتراض می کردیم، حتی نباید حقمان را می خواستیم، آن ها به ما می گویند که کار ما اشتباه بوده و همه را تبرئه کردند. آن ها بی گناهند. چه کسی شهدا را کشت؟ می خواهم بدانیم چه کسی شهدا را کشت؟»

در مقابل، هواداران آقای مبارک نیز به خیابان های قاهره آمدند و ابراز شادی کردند.

یکی از هواداران رییس جمهوری پیشین می گوید: «مبارک به حق خود رسید. مصر به توطئه [انقلاب] ۲۰۱۱ پایان داد.»

فرد دیگری اضافه می کند: «درود بر نظام قضایی و تبریک به رییس جمهور مبارک، بعد از چهار سال او پیروز شد. اکنون می خواهیم از او تقدیر شود.»

در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ که منجر به پایان سی سال ریاست جمهوری حسنی مبارک شد بیش از هشتصد و پنجاه نفر کشته شدند.