افزایش اختیارات پارلمان اسکاتلند به نشانه تقدیر از رای "نه" به استقلال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افزایش اختیارات پارلمان اسکاتلند به نشانه تقدیر از رای "نه" به استقلال

دو ماه پس از همه پرسی تاریخی استقلال اسکاتلند از بریتانیا، که اکثر شرکت کنندگان به آن رای منفی دادند، بریتانیا در مقابل، خودمختاری مالیاتی این منطقه را افزایش داد.

این اقدام باعث از سرگیری بحثها درباره فدرالی شدن این کشور شده است.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، با بیان این که از این به بعد پارلمان اسکاتلند، اختیارات بیشتری در زمینه هزینه های خود خواهد داشت، گفت: “اما پارلمان اسکاتلند باید در زمینه افزایش مالیاتها برای تامین هزینه های خود مسئولانه عمل کند و این چیز خوبی است.”

لندن این اقدام را پاسخی به خواسته استقلال طلبان اسکاتلند می داند که اکثر کرسیهای پارلمان منطقه ای اسکاتلند را در دست دارند.

جان اسوینی، نماینده حزب ملیگرا در پارلمان اسکاتلند، با بیان این که بسیاری در این منطقه، خواهان انتقال سیستم تامین اجتماعی، حقوق حداقلی و کنترل برابری جنسیتی بودند گفت: “اینها اصول اساسی نتیجه همه پرسی بودند و من از این که این اختیارات به پارلمان داده نشده متاسفم.”

بیش از 55 درصد از رای دهندگان اسکاتلندی متاثر از وعده های لندن برای افزایش اختیارات مالی ادینبورگ، در همه پرسی هجدهم سپتامبر به استقلال این منطقه از بریتانیا رای منفی دادند.