وزیر بهداشت اسپانیا استعفا داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وزیر بهداشت اسپانیا استعفا داد

آنا ماتو، وزیر بهداشت اسپانیا روز چهارشنبه استعفا داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دادگاه به شکل غیر مستقیم او را در پرونده فساد مالی همسر سابقش دخیل دانست.

گفته شده خانم ماتو هدایایی شخصی از طرف گروهایی که با شوهر سابقش همکاری داشتند، دریافت کرده است، و همچنین در برخی موارد هزینه تعطیلات خانوادگی آنها توسط این گروه ها پرداخت شده است.

خانم ماتو در متن اسعفایش تاکید کرده که از فعالیتهای کاری همسر سابقش اطلاع نداشته است و درباره دلیل اصلی ترک جایگاه وزارت گفته که نمی خواسته به روند کار دولت آسیب برسد.

نام خسوس سپولودا، همسر سابق خانم ماتو در بین 45 متهم پرونده فساد مالی حزب مردم اسپانیا قرار دارد.