گرونوبل نخستین شهر بدون تبلیغات اروپا می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گرونوبل نخستین شهر بدون تبلیغات اروپا می شود

شهرداری گرونوبل فرانسه در نظر دارد تا تابلوهای تبلیغاتی را در این شهر ممنوع کند. بر این اساس، از ژانویه تا آوریل سال 2015 میلادی تمامی 326 تابلو و جایگاه تبلیغات از گرونوبل برچیده می شود.

لوسیل لورو، معاون شهردار گرونوبل در امور فضای عمومی گفت: «این مدل اقتصادی تبلیغات کارا نیست. تبلیغ کنندگان می خواهند تبلیغاتشان را در نمایشگرهای دیجیتال ارایه کنند. ما نمی خواهیم این کار را انجام دهیم. ما نمی خواهیم کودکان مدرسه ای و بچه های شهرهای ما از کنار تبلیغات متحرک و نمایشگرهای تلویزیونی عبور کنند.»

به جای تابلو و جایگاههای تبلیغاتی کنونی، شهرداری گرونوبل، پنجاه اصله درخت خواهد کاشت. در صورت تحقق این وعده، گرونوبل نخستین شهر بدون تبلیغات در اروپا خواهد بود.