مراسم بیست و پنجمین سالگرد آشتی لهستان و آلمان

مراسم بیست و پنجمین سالگرد آشتی لهستان و آلمان

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و اوا کوپاچ، نخست وزیر لهستان، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد آشتی دو کشور در مراسم ویژه ای شرکت کردند. پیش از این مراسم، آنها نمایشگاهی را با عنوان «شجاعت و آشتی» در منطقه ای در جنوب غرب لهستان افتتاح کردند.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و اوا کوپاچ، نخست وزیر لهستان، به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد آشتی دو کشور در مراسم ویژه ای شرکت کردند. پیش از این مراسم، آنها نمایشگاهی را با عنوان «شجاعت و آشتی» در منطقه ای در جنوب غرب لهستان افتتاح کردند.

بیست و پنجم سال پیش، در دوازدهم نوامبر ۱۹۸۹، تادئوش مازوویتسکی نخست وزیر سابق لهستان و هلموت کهل، صدر اعظم پیشین آلمان در مراسم مشترکی، عصر جدید روابط لهستان و آلمان را پایه گذاری کردند.

تازه‌ترین ویدیو