باختن دومین کرسی پارلمان بریتانیا، تهدیدی برای دیوید کامرون؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
باختن دومین کرسی پارلمان بریتانیا، تهدیدی برای دیوید کامرون؟

دولت محافظه کار دیوید کامرون روز جمعه یک کرسی دیگر پارلمان را به حزب یوکیپ (حزب استقلال) تحت رهبری نایجل فاراژ، که مخالف ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا است، باخت. این شکست ممکن است نشانه ای از ایجاد شکاف در سیستم دو حزبی بریتانیا در انتخابات سراسری سال ۲۰۱۵ باشد.

اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به این شکست گفت: “تصمیم من این است که این کرسی را در انتخابات عمومی بعدی قطعا برگردانم، زیرا هر انتخاب دیگری به غیر از دولت محافظه کار، بهبود اقتصادی ما را به خطر می اندازد. این بدان معناست که “اد میلیبند” (رهبر حزب کارگر) و من بیش از همیشه مصمم شده ایم که ارائه کننده امنیت برای بریتانیا باشیم.”

مارک رکلس که در انتخابات منطقه ای پیروز شد، قبل از این به حزب محافظه کار تعلق داشت. نایجل فاراژ در واکنش به این پیروزی گفت، این انتخاب نشان داد که پیش بینی اینکه چه کسی در آینده ششمین اقتصاد بزرگ جهان را اداره خواهد کرد، دشوار است. او اظهار امیدواری کرد که پیروزی مارک رکلس موجب پیوستن اعضای بیشتری به حزب یوکیپ شود.