رای "نه" اسکاتلندیها به استقلال آن از بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رای "نه" اسکاتلندیها به استقلال آن از بریتانیا

نتایج همه پرسی برای استقلال اسکاتلند نشان می دهد که مخالفان استقلال این منطقه از بریتانیا، با کسب حدود 55 درصد آراء، از موافقان استقلال آن پیشی گرفته اند.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، این نتیجه را به الستر دارلینگ، رهبر ستاد مخالفان استقلال اسکاتلند، تبریک گفته است.