مرضیه رسولی برای اجرای حکمش به زندان رفت

مرضیه رسولی برای اجرای حکمش به زندان رفت
نگارش از Euronews

مرضیه رسولی، روزنامه نگار حوزه فرهنگ و ادب که برای اجرای حکم ۲ سال حبس احضار شده بود، روز سه شنبه به زندان رفت.

علاوه بر جبس تعزیری برای وی ۵۰ ضربه شلاق نیز در نظر گرفته شده است.

تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات از اتهاماتی است که علیه خانم رسولی مطرح شده است.

مرضیه رسولی که سابقه کار در روزنامه‌های شرق و اعتماد را در کارنامه خود دارد، در دی ماه سال ۱۳۹۰ و در خانه‌اش بازداشت شد و در اسفندماه همان سال پس از سپری کردن دوران کوتاهی در زندان با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

خانم رسولی عمدتا در حوزه‌های فرهنگی، موسیقی و نقد کتاب فعال بود.

موج جدید احضار روزنامه نگاران برای اجرای احکام صادر شده علیه آنها آغاز شده است.

به گزارش کمیته بین المللی حمایت از روزنامه نگاران، در سال ۲۰۱۳ میلادی ایران پس از ترکیه به عنوان دومین زندان روزنامه نگاران شناخته شده است.

مطالب مرتبط