افشای روش جدید جاسوسی آمریکا از صدهزار رایانه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افشای روش جدید جاسوسی آمریکا از صدهزار رایانه

آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، براساس گزارش جدید نیویورک تایمز، از سال ۲۰۰۸ تاکنون موفق به نظارت بیش از صدهزار رایانه در سراسر جهان، به جز آمریکا، که به اینترنت وصل نبوده اند شده است.

به این ترتیب، این آژانس پس از اتهامات اخیر در مورد جاسوسی جهانی که باعث تنش های دیپلماتیک نیز شد، دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. روزنامه «نیویورک تایمز»، مورخ چهاردهم ژانویه، از سندهای افشاشده توسط ادوارد اسنودن و گفته های متخصصان برای این گزارش استفاده کرده است.

بنابه گفته همان منبع، کارمندان آژانس امنیت ملی از یک فن آوری امواج رادیویی برای دسترسی به رایانه هایی که سایر کشورها می کوشند آنها را از حملات سایبری مصون نگه دارند، استفاده کرده است. آنها این این روش برای جاسوسی از ارتش های چین و روسیه، پلیس مکزیک، کارتل های مواد مخدر و نهادهای تجاری اتحادیه اروپا و همچنین سانتریفوژهای تاسیسات هسته ای نطنز استفاده کرده اند.