گفتگو با نخست وزیر رومانی در مورد فساد، تبعیض و روابط این کشور با اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گفتگو با نخست وزیر رومانی در مورد فساد، تبعیض و روابط این کشور با اتحادیه اروپا

ایزابل کومار، خبرنگار یورونیوز با ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی در مورد موضوع های مهمی که بر رومانی تاثیر می گذارند گفتگویی انجام داده است.

آقای پونتا در مدت هجده ماه در قدرت، تلاش کرد تا وجهه منفی کشور خود را بهبود بخشد و تاکید می کند این وجهه، واقعیت رومانی مدرن را منعکس نمی کند.

این در حالی است که رومانی از سوی سازمان شفافیت بین الملل به دلیل فساد در سیستم سیاسی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. آقای پونتا می گوید برای حل این مسئله همه اصلاحات درخواست شده از سوی اتحادیه اروپا انجام شده است.

ایزابل کومار در مورد این موضوع ها و همچنین تبعیض علیه کولی ها، مهاجرت شهروندان رومانی و عضویت آینده این کشور در منطقه یورو و شنگن با ویکتور پونتا صحبت کرده است.