تلاش برای غلبه بر معلولیت کودکان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تلاش برای غلبه بر معلولیت کودکان

خواندن، هنگامی که نمی توانیم ببینیم، یا رقصیدن هنگامی که نمی توانیم راه برویم، کار مشکلی است. اما با آموزش صحیح، تقریبا همه چیز امکان پذیر است. این هفته در “جهان آموزش” نگاهی داریم به طرحهای مختلفی که به شکوفاییِ توانایی های بالقوه جوانان معلول کمک می کند.

چین: رقص با صندلی چرخدار

آیا می توان بر روی صندلی چرخدار، والس رقصید یا تانگو انجام داد؟ چرا که نه؟ در کشور چین، در یک مدرسه رقص ویژه، جوانان معلول یاد می گیرند چگونه با اعتماد به نفس کامل، بروی پیست رقص بروند و با چرخ خود برقصند.

افغانستان: مدرسه نابینایان

در افغانستان، جنگ تقریبا همه چیز را از بین برده است و آینده معنای زیادی ندارد، به ویژه برای کودکانی که بینایی خود را از دست داده اند، اما در این هنرستان، رشته های مختلفی به آنها آموزش داده می شود. برای آینده ای روشنتر…

سیرالئون: انعکاس یک روش خوب

پس از یازده سال جنگ داخلی در سیرالئون، کودکان ناشنوا در چه شرایطی هستند؟
مدرسه “سنت ژوزِف” به ناشنوایان سیرالئون آموزش می دهد و از “روش انعکاسی مادرانه“، روشی که یک پدر روحانی بنام “وان اودِن” برای اولین بار در یک مدرسه ناشنوایان در هلند پیاده ریزی کرد، استفاده می کند. این روش از همان تکنیک هایی استفاده می کند که برای برقراری ارتباط، یک مادر به فرزند خود آموزش می دهد.