صعود بی سابقه ارزش سهام ایرفرانس-کی ال ام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
صعود بی سابقه ارزش سهام ایرفرانس-کی ال ام

ایرفرانس-کی ال ام، سه ماهه دوم سال را با موفقیت پشت سر گذاشت.

ارزش سهام این گروه که از سال 2004 با شراکت فرانسوی ها و هلندی شکل گرفت، روز دوشنبه در بورس پاریس 18.6 درصد افزایش داشت و باز هم به قدرت این غول شرکت های هوایی افزوده شد.

نتایج عملکرد سه ماهه دوم سال، نشان داد که طرح صرفه جویی دو میلیارد یورویی ایرفرانس باز خورد خوبی داشته است.

برنامه بازسازی موجب شد که زیان عملیاتی ایرفرانس-کی ال ام در سه ماهه دوم به 66 میلیون یورو برسد، اما با این وجود هزینه های ناشی از اجرای همین برنامه زیان شرکت را افزایش داد و به 895 میلیون یورو رساند.

تعداد مسافران در این دوره 2.4 درصد افزایش یافت. همین موضوع باعث شد تا درآمد گروه فرانسوی-هلندی با 4.5 درصد افزایش به شش میلیارد و پانصد میلیون یورو برسد.

اما مشکلات شرکت تمام نشده است. مدیران آن قصد دارند سود شرکت را در شش ماهه دوم سال به 196 میلیون یورو برسانند و اصلاحات جامعی را اعمال کنند. اصلاحاتی که تا سال 2015 ادامه خواهد داشت.

با این وجود برخی تردیدها و مشکلات با اتحادیه بر ارزش سهام شرکت سایه افکنده است. اگرچه ارزش سهام شرکت در روز دوشنبه افزایش یافت اما نباید فراموش شود که این سهام در سال گذشته نیمی از ارزش خود را از دست داده بود.