راز موفقیت یک شرکت زیست فنآوری دانمارکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راز موفقیت یک شرکت زیست فنآوری دانمارکی

یک شرکت دانمارکی روز چهارشنبه، توانست بر روند رو به افت شاخص های بازار کپنهاگ غلبه کند.

این شرکت درحقیقت گروه زیست فنآوری کریستیان هانسن سازنده مواد افزودنی طبیعی در صنایع بهداشت قضایی بود.

ارزش سهام این شرکت روز چهارشنبه در کپنهاگ به خاطر بهبود بیش از انتظار عملکرد اولین فصل سال، بیش از ده درصد صعود کرد و توانست اهداف سالانه خود را نیز ارتقا دهد.

جهش فعالیت این گروه به خاطر تمایل بیشتر مردم به مصرف غذای سالم بود. این تمایلی است جهانی به ویژه در بین طبقات متوسط جدید در بازارهای بزرگ ودر حال ظهور، یعنی بازاری که یک چهارم فروش گروه هانسن در آن صورت می گیرد.

به تدریج درآمد گروه کریستیان هانسن سالانه با 6.7 درصد رشد روبرو شد و سود ناخالص آن نیز 19 درصد افزایش یافت.

این شرکت زیست فنآوری که در سال 1874 تاسیس شد با تطبیق خود با نیازهای زمان، اکنون هرچه نیرومندتر شده است. هسته مرکزی فعالیت آن ابتدا پرورش آنزیم و کشت آزمایشگاهی به ویژه در تولید لبنیات بود. بعد گل ها و رنگ ها به آن اضافه شد. این شرکت اخیرا از رنگ های مصنوعی به سمت تولید رنگ های طبیعی روی آورده که بسیار گرانتر است. اما قمارش در این زمینه برد و متقاضیان محصول آن در 32 کشور افزایش جهشی داشت.

ارزش سهام این شرکت طی دوازده ماه گذشته در بازار کپنهاگ بیش از 45 درصد افزایش یافته است.