رایان ایر مترصد خرید کمپانی هوایی ایر لینگوس است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رایان ایر مترصد خرید کمپانی هوایی ایر لینگوس است

شاخص ایر لینگوس که پیش تر متعلق بدولت بوده است چهارشنبه افزایش قابل ملاحظه ای یافت. هر سهم ایر لینگوس یا افزایش 18درصدی به 1.10 یورو رسید.

با این حال ارزش سهام شاخص ایر لینگوس هم چنان پایین تر از قیمت پیشنهادی رایان ایر است. رایان ایر 1.30 یورو برای هر سهم پیشنهاد داده است.

این سومین بار است که رایان ایر پیشنهاد خرید ایر لینگوس را مطرح می کند.
در حال حاضر رایان ایر، بزرگترین شرکت هوایی کم قیمت اروپا، مالک سی درصد از سهام ایر لینگوس می باشد. حال رایان ایر قصد دارد 30 درصد را به 50 درصد برساند. برنامه کمک های مالی به ایرلند باعث شده تا ابن کشور ناگزیر چشم از سهم خود در این شرکت بپوشد. رایان ایر می گوید در حالی که کمپانی های هوایی ثروتمندی چون الاتحاد به جرگه سهامداران ایر لینگوس پیوسته اند، فروش ایر لینگوس می تواند منفعت زیادی برای دولت ایرلند داشته باشد.

پیشنهاد های قبلی رایان ایر با نظر منفی کمیسیون رقابتی اروپا مواجه شده اند. با این حال رایان سرمایه لازم برای رسیدن به جاه طلبیهاش را دارد، شاخص ایر لینگوس افزایش قابل توجهی در بورس داشته است، از سوی دیگر رایان ایر هم می خواهد تولدی دوباره به یک شرکت ملی ببخشد.