موفقیت بزرگ برای بانک تجارت آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موفقیت بزرگ برای بانک تجارت آلمان

بانک تجارت یا “کومرتس بانک” آلمان، با تثبیت وضع خود در سه ماهه اول سال جاری، اطمینان را به بازارهای مالی آلمان باز گردانده است.

این دومین بانک بزرگ آلمان، تنها بانک اروپایی بود که روز چهارشنبه شاخص سهام آن در ساعات پایانی کار بازار مالی، تا 1.6 درصد افزایش یافت.

کومرتس بانک اکنون از 6.4 میلیارد یورو ذخیره بانکی برخوردار است. به این معنا که یک میلیارد یورو از تقویم نظام بانکی اروپا که باید تا پایان ماه ژوئن امسال به این میزان برسد، جلوتر است.