تصویر سه زن نپالی در پرتو جنگ داخلی و گذار به دموکراسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویر سه زن نپالی در پرتو جنگ داخلی و گذار به دموکراسی

سه زن می خواهند زندگیهایشان را از نو بسازند. زندگیهایی که در جریان جنگ و کشتار 10 ساله در نپال، تارو پود آن از هم پاشیده است.

هر کدام از آنها قصد دارد به شیوه خود آینده ای روشن را برای نپال رقم بزند. آینده ای که در آن حقوق زنان برابر با مردان است و عدالت حرف اول را می زند. برنامه این هفته زنان مبارز زندگی این سه زن را به تصویر می کشد. زنان مبارز اینبار در نپال.