پناهجویان ساحل عاج در لیبریا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پناهجویان ساحل عاج در لیبریا

با برافروخته شدن شعله های جنگ در کشور ساحل عاج در زمستان سال گذشته، هزاران نفر از مردم این کشور برای فرار از خونریزی جابجا شده به لیبریا رفتند.

داستان همیاری و همدلی دو جامعۀ دگرگون شده از جنگ در زمان دشواری ها در این برنامه نشان داده می شود.