بهار عرب و وضعیت آموزشی در کشورهای متحول شده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بهار عرب و وضعیت آموزشی در کشورهای متحول شده

انقلاب های مردمی در جهان عرب از تونس گرفته تا لیبی و مصرتغییرات سیاسی مهمی در زندگی مردم این کشورها بوجود آورده و چهرۀ سیاسی این جوامع را عوض کرده است.

اما آیا این دگرگونی در سیستم آموزشی امروزی این کشورها هم دیده می شود؟

مجله دانش این هفته با آوردن نمونه هایی از لیبی و تونس و گفت و گو و با یک کارشناس به بررسی این موضوع می پردازد.

وضع در لیبی

یک سال پس از شروع موفقیت آمیزانقلاب لیبی، این کشور خود را برای دوران جدیدی آماده می کند. ولی تاریخ از دورۀ پس از قذافی چگونه یاد خواهد کرد؟

امروز معلم ها حرف بیشتری برای گفتن دارند و برای بیان نظرات و تدریس آزادند. با وجود این، شاگردان عقیده دارند هنوز چیزهای زیادی باید عوض شود.
در رژیم قذافی معلمان حق اظهار نظر نداشتند. آنها باید کتاب های درسی را دنبال می کردند و بسیاری از آنها از این موضوع ناراحت بودند. امروز معلمان و دانش آموزان دنیای آموزشی دیگری دارند.

دانش آموزان به آینده امیدوارند و خود را برای مشارکت در سازندگی و توسعه کشورشان آماده می کنند.

معلمان از تغییرات جدید و آزادی بیان صحبت می کنند. اما چنانچه یک کارشناس سیاسی وابسته به مرکز تحقیقاتی خاورمیانه «کارنگی» بیان می کند، دلمشغولی رهبران سیاسی کشورهای متحول شده مسایل سیاسی و اقتصادی است و هنوز تغییرات آموزشی در اولویت قرار ندارند.

وضع در تونس

اما در تونس، تجربۀ جدیدی در راه آموزش دموکراسی به جوانان آغاز شده است.
دانش آموزان کالج “اسد ابن الفرات” با برگزاری یک انتخابات دموکراتیک، کمیته ای پنج نفره شامل یک مدیر و چهار معاون را انتخاب کرده اند تا نمایندگانی در بخش مدیریت مرکز آموزشی خود داشته باشند و نظرات دانش آموزان را منعکس کنند.

چنانچه این اقدام بی سابقه با موفقیت همراه باشد، این تجربه در مدارس دیگر تونس نیز به کار گرفته خواهد شد و آموزش دموکراسی از پایین و در بین جوانان آغاز خواهد شد تا شهروندان مسئول فردا ساخته شوند.

jcitunis.com:http

collegehammemplage.eklablog.com/

UNICEF